SİGARA BIRAKMA KAMPI KATILIMCILARININ, BAŞARI İSTATİSTİKLERİ

KATILIMCILAR 
KATILIMCI SAYISI
KAMP SONU BAŞARI SAYISI VE ORANI
KAMPI TAKİBEN 1 AY SONRA BAŞARI SAYISI VE ORANI
 2017 (Gönüllü Test Grubu) 87 Kişi  77 Kişi – %89 Başarı  57 Kişi – %65 Başarı
2018 (Katılımcı Grubu) 246 Kişi 226 Kişi – %92 Başarı 117 Kişi – %72 Başarı
2019 (Katılımcı Grubu) 289 Kişi 249 Kişi – %86 Başarı 180 Kişi – %62 Başarı
2020-2021 (Katılımcı Grubu) PANDEMİ NEDENİYLE 2020-2021 YILINDA KAMP DÜZENLENMEMİŞTİR.
 2022 396 Kişi  360 Kişi – %91 Başarı  223 Kişi – %62 Başarı
 2023 YAPISAL TADİLAT NEDENİYLE 2023 YILINDA KAMP DÜZENLENMEMİŞTİR.